Power Query w Excelu

#_LOCATIONMAP

Data/Czas
Date(s) - 12/09/2022 - 13/09/2022
08:30 - 15:30


Power Query w Excelu: Pobieranie i przetwarzanie danych

Power Query  w Excelu jest idealnym narzędziem dla osób, które muszą łączyć i transformować dane pochodzące z różnych źródeł. Ale nawet wtedy kiedy pracujesz na pojedynczym zakresie/tabeli danych, które musisz modyfikować, Power Query może okazać się idealnym rozwiązaniem.

Nie musisz pisać formuł aby wykonać najczęstsze transformacje czy agregacje danych. Nie jesteś ograniczony rozmiarami arkusza w przypadku gdy dane pochodzą z wielu źródeł – możesz utworzyć połączenie z danymi, a w arkuszu zapisać ostateczny wynik przekształceń lub utworzyć tabelę przestawną.

Wszystkie wykonywane działania zapisywane są w formie „programu” w języku M, co pozwala na ich wielokrotne powtarzanie dla różnych danych – wystarczy tylko wskazać nowe źródło i odświeżyć połączenie. Zapisany „program” możesz modyfikować, np. dodając parametry wprowadzane przez użytkownika w trakcie ponownego uruchamiania. Możesz także napisać własne funkcje, jeżeli nie znajdziesz odpowiednich w bibliotece języka M.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie do Power Query
  • obszary zastosowania
  • koncepcja zapytań
  • interfejs użytkownika
 2. Pobieranie danych
  • pobieranie danych z zakresów/tabel w skoroszycie oraz pobieranie danych z plików: skoroszyty, pliki tekstowe, bazy danych
  • dane z Internetu: strony WWW, pliki umieszczone na stronach
  • łączenie pobranych danych: dołączanie i scalanie
  • operacje masowe: pobieranie z foldera oraz ze wszystkich arkuszy skoroszytu, kontekst danych
 3. Transformacje danych
  • działania na wierszach
  • problemy z nagłówkami kolumn
  • filtrowanie
  • sortowanie
  • usuwanie duplikatów
 4. Zmiana układu danych
  • anulowanie przestawienia kolumn (unpivoting)
  • kolumna przestawna (pivoting)
  • grupowanie danych
  • przekształcanie danych na tabelę faktów i tabelę wyszukiwania
 5. Praca z kolumnami
  • typy danych
  • wybieranie, przenoszenie i usuwanie kolumn
  • zamiana wartości, wypełnianie
  • działania na kolumnach tekstowych (dzielenie, scalanie, wyodrębnianie)
  • działania na kolumnach liczb oraz na kolumnach zawierających datę i czas
  • tworzenie nowych kolumn: kolumna indeksu, kolumna z przykładów, kolumna niestandardowa, kolumna warunkowa (Excel 365)
 6. Zagadnienia związane ze scalaniem tabel danych
  • rodzaje połączeń
  • łączenie tabel zgodnych (takie same nagłówki)
  • łączenie tabel niezgodnych (ręczne uzgadnianie nazw kolumn i metody uzgadniania automatycznego)
 7. Język M
  • funkcje wykorzystywane w kolumnach niestandardowych
  • instrukcja warunkowa (alternatywa dla kolumny warunkowej)
  • wybrane obiekty języka: tabela, lista, rekord, obiekt binarny
  • struktura zapytania
  • komunikacja z użytkownikiem – parametry